Ứng dụng phầm mềm mã nguồn mở hỗ trợ giám sát dịch bệnh nguy hiểm

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ HỖ TRỢ GIÁM SÁT DỊCH BỆNH NGUY HIỂM 

Nguyễn Đức Tuấn, Quách Đồng Thắng

Trung tâm Ứng dụng GIS TP.HCM


Báo cáo tại Hội nghị của Hội Y tế Công cộng TPHCM

Attachments:
Download this file (Ứng dụng phầm mềm mã nguồn mở hỗ trợ giám sát dịch bệnh nguy hiểm ( Quách Đồng Thắng).doc)Ứng dụng phầm mềm mã nguồn mở hỗ trợ giám sát dịch bệnh nguy hiểm ( Quách Đồng Thắng).doc[ ]1975 kB

Tin mới