Trưởng Phòng tiếng Anh là gì? Các chức danh trưởng phòng thường gặp

Cụm từ “TRƯỞNG PHÒNG” tại Việt Nam đều vô cùng khái quát. Với ý chỉ là một vị trí là người đứng đầu tại một phòng ban trong công ty.

Tuy nhiên “Trưởng phòng tiếng anh là gì?” thì có rất nhiều cách để gọi trong tiếng anh. Vậy thì ngay sau đây Hytcc.org.vn xin mời các bạn cùng tham khảo chi tiết ngay sau đây.

Trưởng phòng là gì?

Trước khi đi tìm hiểu các cụm từ “Trưởng phòng tiếng anh là gì?” thì chúng ta cần phải hiểu rõ được vị trí trưởng phòng là gì?.

Trưởng phòng của một phòng ban là người có vai trò chịu trách nhiệm giám sát, quản lý công việc. Điều chỉnh công việc cũng như chịu trách nhiệm về công việc của cả một phòng ban đó.

Trưởng phòng tiếng Anh là gì?

Ở mỗi mô hình kinh doanh chúng ta đều thấy được mỗi phòng ban đều có một chức vụ trưởng phòng riêng. Như trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hành chính, trưởng phòng nhân sự…

Trưởng phòng trong Tiếng Anh là gì?

Tùy thuộc vào từng đặc điểm ngành nghề mà trong tiếng anh sẽ đưa ra các từ vựng tiếng anh về cách gọi trưởng phòng khác nhau.

Về cách gọi cơ bản theo nghĩa đen trong tiếng Anh. Thì trưởng phòng tiếng anh sẽ có một số các cách gọi đó là “Head of Department”. Trưởng phòng một bộ phận, phòng ban nào đó trong doanh nghiệp.

Các chức danh trưởng phòng thường gặp

Bên cạnh từ “Head Of Department” trưởng phòng của một bộ phận trong doanh nghiệp. Thì còn có một số từ tiếng anh để chỉ rõ đích danh vai trò của trưởng phòng đó bao gồm:

  • Personnel manager: Trưởng phòng nhân sự
  • Finance manager: Trưởng phòng tài chính
  • Accounting manager: Trưởng phòng kế toán
  • Production manager: Trưởng phòng sản xuất
  • Makerting manager: Trưởng phòng Makerting

Như vậy trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về từ trưởng phòng trong tiếng Anh là gì rồi. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ hiểu và biết rõ chi tiết về từ trưởng phòng trong tiếng Anh.

Bài viết liên quan